> Sodelovanje > Za organizacije

Za organizacije

Tretjo soboto v septembru se središče in težišče Slovenije prestavi v Stično. Mlade iz vseh koncev in krajev tam pričakamo tisti, ki smo se na Stično mladih tekom vikendov, pripravljalnih dni in usposabljanj začeli pripravljati že nekaj časa nazaj.

Prostovoljci delujemo v različnih ekipah kot posamezniki, župnije in organizacije, torej mladi, ki smo dobili poslanstvo, da ustvarjamo dogajanje, ki zbira vse mlade v Cerkvi na Slovenskem. Na pomoč pa nam seveda priskočijo tudi domačini, gasilci in drugi. Nihče od nas za svoje delo ne pričakuje plačila. Je pa naš trud vedno znova poplačan, ko vidimo, da je za vse, ki pridete, to ena res dobra izkušnja enkratnosti posameznika in bližine Boga.

 MLADI ZA MLADE

Izraz »mladi za mlade« pomeni, da program Stične dejansko ustvarjajo mladi sami. Pri pripravi festivala Stične mladih sodeluje ekipa 150–200 prostovoljcev, ki so sami mladi.  Nekateri se vključijo v program individualno, drugi preko svojih skupin, ki so dejavne v župnijah. Gre za učinkovit način t.i. »vrstniške vzgoje«, ki odpira vzgojne poti in prenaša vzgojne vsebine in vrednote prek odnosa v skupini mladih, za katero so odgovorni animatorji, ki se vključujejo v širši vzgojni tim. Na ta način se vzgoja najbolje izrazi skozi govorico mladih in v odnosih med mladimi, in je zato tudi bolj uspešna.

SM_2018_pikice_za_spletno_stran

SODELOVANJE

ŽUPNIJE

Nepozabna izkušnja skupnosti se na dan Stične mladih lahko začne že na poti. Povabljeni, da se organizirate in pridete v Stično skupaj. Za avtobuse je obvezna prijava. Prejeli boste tudi gradivo za pripravo na avtobusu.

ORGANIZACIJE


Različne možnosti sodelovanja so na voljo tudi za mladinske organizacije, pastoralne organizacije in podjetja. Preverite možnosti sodelovanja in predstavite svoje delo več kot 5000 mladim udeležencem Stične mladih.

SM_2018_pikice_za_spletno_stran