> Sodelovanje > Za mlade > Razpis za zbor 2018

Razpis za zbor 2018

Na spodnji fotografiji so ujeti nekateri, ki so lani svoje glasilke dali na razpolago, da je bilo bogoslužje na Stični mladih lepše. 

Daruj svoj glas tudi ti! Naj bo sveta maša zaradi tebe še bolj bogata in lepša!

Organizator narodnega srečanja Stična mladih, Društvo SKAM, objavlja razpis za izbor Stična zbora, ki bo poleg Stična banda sodeloval pri maši na dogodku Stična mladih.

UDELEŽENCI
Razpisa se lahko udeležijo mladinski mešani pevski zbori (15+) in pevci posamezniki. Zbor ali posameznik se s prijavo na razpis zaveže k enoletnemu sodelovanju pri Stični mladih, potrdi udeležbo na obveznih vajah ter na generalki pred samim dogodkom.

ZAHTEVANI POGOJI
Izpolnite elektronsko prijavnico, kjer zapišete:
• Ime pevskega zbora/ Ime posameznika
• Ime in priimek zborovodje + kontakt
• Število članov zbora po posameznih glasovih
Dodatno lahko internetni prijavnici priložite še link do avdio/video posnetka zbora.

KRITERIJI IZBORA
Med vsemi prijavljenimi zbori bodo predstavniki organizatorjev Stične mladih izbrali okvirno 3 zbore in nekaj posameznikov, ki najbolj ustrezajo zahtevanim pogojem, navedenim zgoraj. Svoje odločitve bodo organizatorji sporočili v tednu dni po končanem razpisu.

RAZPISNI ROK
Rok prijave je 1. september 2018

INFORMACIJE
helena.nagode@skam.si