Za domov … Življenje z Jezusom

Vsi mladi bodo ob odhodu iz Stične prejeli knjižico z dinamičnim prevodom novozaveznih besedil »Življenje z Jezusom« (vsebuje: Lukov evangelij, Pismo Kološanom, Prvo Janezovo pismo in Jakobovo pismo)  s spodbudo, da večkrat primejo v roko Sveto pismo.

Življenje z Jezusom« je pilotski projekt priprave novozaveznih besedil v sodobnem jeziku, ki sta ga skupaj začeli Svetopisemska družba Slovenije in Skupnost katoliške mladine (SKAM). Izvaja se z vednostjo Slovenskega katehetskega urada.
Z njim želijo Sveto pismo približati vsem, ki jim je starodavna biblična govorica tuja.
Več na spletni strani:

http://zivo.svetopismo.si/

 

Objavlnjeno v Novice