> Vsebinski poudarki > Simbol Stične mladih 2019

Simbol Stične mladih 2019

Glavni motiv letošnje grafične podobe, ki se nanaša na geslo Stične mladih predstavlja ilustracija lokacije, ki ima v notranjosti poenostavljeno človeško figuro, ki je v drži sprejemanja Božje volje.

Znak za lokacijo (to ni le znamenje cilja, temveč lokacije nasplošno) me spodbuja, da se odločim za Boga tukaj in zdaj. Kjerkoli sem. To je hkrati pot in tudi skoraj cilj našega življenja (seveda so pravi končni cilj nebesa, pa vendar je sprejetje Božje volje ključnega pomena in je velikokrat tudi proces in ne enkratna odločitev ter zato lahko tudi neke vrste cilj). Simbol me opominja, da ne glede na to kje sem, sem »tukaj« v oziru na Božji klic – da sem vedno pripravljen, da izvršujem Božjo voljo in se izročam v njegove ljubeče roke.