> Vsebinski poudarki > Poslanica Stične mladih 2018

Poslanica Stične mladih 2018

»Ne boj se Marija, kajti našla si milost pri Bogu.«
(Lk 1, 30)​

Poslanica Stične mladih 2018 je spodbuda, ki so jo za srečanje Stična mladih 2018 pripravili ustvarjalci Stične mladih ob sodelovanju teologov in odgovornih za mladinsko pastoralo ter predstavniki Skupnosti katoliške mladine. 

Poslanica se vsebinsko navezuje na temo, ki jo je za triletni program svetovnih dnevov mladih pripravil papež Frančišek. Letos izhaja iz nagovora angela Gabrijela Mariji: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu.« (Lk 1,30).

Poslanico so pripravili mladi za mlade in z njo želijo spodbuditi vse mlade, naj se ne bojijo.

»Ne boj se!« je tudi geslo letošnjega srečanja Stične mladih.

italy-1759168