> Vsebinski poudarki > Božja beseda

Božja beseda

V svetem pismu je »Ne boj se« zapisano 365x. Kot da bi nam Bog prav vsak dan želel dati spodbudo, naj se ne bojimo. In nam jo  tudi daje – Bogu ni pomembno kdo sem, kakšna je moja preteklost, ali sem grešnik. Vse kar vidi je, da sem Njegov ljubljeni sin/ljubljena hči.

Ustvarjalci Stične mladih so za osrednjo evharistično slovesnost izbrali naslednje odlomke Božje besede, ki nas v svojem bistvu nagovarjajo, naj se ne bojimo!

 

Berilo (1 Mkb 2, 49 – 64)

Približali so se dnevi Matatijeve smrti. Tedaj je rekel svojim sinovom: »Zdaj sta zavladala objestnost in hruljenje, čas prevratništva in divjanje jeze. Zdaj se, otroci, zavzemite za postavo in dajte svoje življenje za zavezo naših očetov! Spomnite se del, ki so jih naši očetje opravili v svojem času, in pridobite si veliko slavo in večno ime! Mar se Abraham ni izkazal zvestega v preizkušnji in mu ni bilo to prišteto v pravičnost? Jožef se je v času svoje stiske držal postave in postal gospodar Egipta. Naš oče Pinhás je zaradi svoje silne gorečnosti dobil obljubo večnega duhovništva. Józue je s tem, ko je izpolnil poslanstvo, postal sodnik v Izraelu. Kaléb je zaradi svojega pričevanja pred skupnostjo dobil zemljo v dediščino. David je zaradi svojega usmiljenja dobil v dediščino kraljevski prestol na veke. Elija je strastno gorel za postavo in bil zato vzet v nebo. Hananjá, Azarjá in Mišaél so verovali in bili so rešeni iz plamenov. Daniel je bil zaradi svoje nedolžnosti iztrgan levom iz žrela. Tako spoznajte od rodu do rodu, da nihče, ki zaupa vanj, ne bo omagal. Ne bojte se groženj grešnega človeka, kajti njegova slava bo razpadla v gnilobo in črve. Danes se bo povzdigoval, jutri pa ga ne bo več najti, kajti povrnil se je v svoj prah in njegovi načrti so propadli. Otroci moji, bodite možje in se trdno držite postave, kajti po njej se boste proslavili.

Božja Beseda.

 

Berilo (Heb 12, 1-6)

Bratje in sestre, ker nas torej obdaja tako velik oblak pričevalcev, tudi mi odstranimo vsakršno breme in greh, ki nas zlahka prevzame, ter vztrajno tecimo v tekmi, ki nas čaka. Uprimo oči v Jezusa, začetnika in dopolnitelja vere. On je zaradi veselja, ki ga je čakalo, pretrpel križ, preziral sramoto in sédel na desnico Božjega prestola. Pomislite vendar nanj, ki je od grešnikov pretrpel tolikšno nasprotovanje, da se v svojih dušah ne boste utrudili in omagali. Niste se še do krvi uprli v boju zoper greh. Pozabili ste na spodbudo, ki vam govori kakor sinovom: Moj sin, ne zaničuj Gospodove vzgoje in ne omaguj, kadar te kara. Kogar namreč Gospod ljubi, tega vzgaja, in tepe vsakega sina, ki ga sprejema.

Božja Beseda.

 

Evangelij (Lk 1, 26-33)

V šestem mesecu je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret, k devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Angel je vstopil k njej in rekel: »Pozdravljena, obdarjena z milostjo, Gospod je s teboj!« Pri teh besedah se je vznemirila in premišljevala, kakšen pozdrav je to. Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina, in daj mu ime Jezus.

Kristusov evangelij.