> Vsebinski poudarki

Vsebinski poudarki

Geslo letošnjega srečanja je vzeto iz papeževe poslanice mladim. Vsem udeležencem srečanja želimo sporočiti, da imamo mladi odprto srce za Božji glas, nanj odgovorimo s pogumnim DA in Mu služimo z vsem svojim življenjem.