> Program

Program

 

SKUPNI PROGRAM

9.00 – 9.30: ZBIRANJE UDELEŽENCEV

9.30 – 10.00: ZAČETEK STIČNE MLADIH 2018 na osrednjem prireditvenem prostoru

10.15 – 11.45 PROGRAM Opogumi me v cerkvi

PROGRAM Nauči me pod šotorom na samostanskem travniku

PROGRAM Vnemi me na osrednjem prireditvenem prostoru

11.45 – 12.15: KOSILO iz popotne torbe

12.15 – 13.45: DELAVNICE

14.00: priprava na sveto mašo

14.15: SVETA MAŠA

16.15: PRAZNOVANJE in ZAKLJUČNI KONCERT

17.30: SLOVO UDELEŽENCEV

IZBIRNI PROGRAM

9.30 – 13.45: ŠPORTNI TURNIR

10.15 –  14.00, 16.15-17.30: ADORACIJA

9.30 – 16.15 –SVETA SPOVED v cerkvi in na samostanskem dvorišču

9.30 – 14-00 – TRŽNICA na osrednjem prireditvenem prostoru in na samostanskem travniku