RAZPIS ZA PRIPRAVO ADORACIJE

Ekipa za liturgijo objavlja razpis za izbor pripravljalcev vodene adoracije v opatovi kapeli na Stični mladih 2019.

 

UDELEŽENCI

Na razpis se lahko prijavite obstoječe ali priložnostne skupine mladih, ki želite sodelovati pri adoraciji na Stični mladih 2019.

 

ZA KAJ GRE?

V času dopoldanskega programa od 10.00 do 14.00 na Stični mladih v opatovi kapeli poteka adoracija. Skupine ste povabljene, da oblikujete del skupne molitve ter nekaj časa v tišini molite pred Najsvetejšim. Vsaka skupina prevzame eno uro (60 minut). Prvih 20 minut je namenjenih glasni molitvi in petju po vašem izboru, naslednjih 40 minut pa ostanete v kapeli v tišini kot »dežurni molilci«.

 

PRIJAVA
Prijavite se na >>>povezavi<<<

 

IZBOR

Med vsemi prijavljenimi bo ekipa za liturgijo izbrala tri skupine, ki bodo ob določenem času vodile adoracijo. Z odločitvami bodo kandidati seznanjeni do konca avgusta.

 

RAZPISNI ROK
Rok prijave je 30. junij 2019. Ekipa za liturgijo si pridržuje pravico do podaljšanja roka, v kolikor bo to potrebno. Morebitno podaljšanje razpisa bo objavljeno na spletni strani Stične mladih.

 

INFORMACIJE

sticna@katoliskamladina.si s pripisom “adoracija”.

Blaž Zorko, voditelj ekipe za liturgijo

Objavlnjeno v Novice