Razpis za delavnice na Stični mladih 2018

Stična mladih, največje srečanje katoliške mladine v Sloveniji, bo v soboto, 15. septembra 2018. Kot vsako leto, bo del programa namenjen delavnicam, ki jih izvajajo predstavniki različnih mladinskih in drugih organizacij, ustanov, redov, gibanj…

 

OPIS

Pripravljavci delavnic imajo na voljo predvidoma 90 minut, izvajale pa se bodo v različnih prostorih, ki so primerni za skupine od 10 do 100 udeležencev.

Letošnje geslo Stične mladih je »Ne boj se!« (Lk 1, 30), ki izhaja iz angelovega pozdrava Mariji, ko ji je oznanil, da bo postala Mati Božjemu sinu. Vsebina srečanja se navezuje na poslanico, ki so jo letos pripravili mladi, skupaj z različnimi teologi in poznavalci Marijine zgodbe. Poslanica je dostopna na POVEZAVI.

Želimo si, da bi bile delavnice oblikovane na način, da so vsebinsko povezane z letošnjo poslanico. Za lažje razumevanje poslanice je ekipa Stične mladih pripravila povzetek, ki vsebuje temeljno izhodišče ter tri ključne vsebinske stebre (ti izhajajo iz poslanice in so dostopne na POVEZAVI ). V prijavnici je potrebno utemeljiti, kako se vsebinski del posamezne delavnice povezuje z najmanj eno izmed treh stebrov.

 

PRIJAVA

Prijavnica je elektronska, dostopna na https://podio.com/webforms/12347491/845984.

Za prijavo delavnice je potrebno v celoti izpolniti prijavnico do 30. 05. 2018.

Po zaključku roka bo komisija Stične mladih glede na vsebinske poudarke delavnic in logistične zmožnosti srečanja Stične mladih izbrala določeno število delavnic. Prednost pri izbiri bodo imele delavnice, ki se bodo vsebinsko navezovale na poslanico Stične mladih 2018. Izbranim izvajalcem delavnic bodo predvidoma dodeljeni prostovoljci Stične mladih, ki bodo skrbeli za komunikacijo z izvajalci in bodo pomoč pri vsebinskem navezovanju delavnice na poslanico Stične mladih 2018.

Najkasneje v 15 dneh po zaključku prijavnega roka bodo sodelujoči na razpisu obveščeni ali je bila njihova delavnica sprejeta ali ne. Organizatorji Stične mladih bodo seznam izbranih delavnic objavili na www.sticna.net.

Za več informacij se lahko obrnete na nejc.povirk@gmail.com

 

 

Objavlnjeno v Novice