RAZPIS ZA BRALCE BOŽJE BESEDE IN PROŠENJ

Ekipa za liturgijo objavlja razpis za izbor bralcev Božje besede in prošenj na Stični mladih 2019.

UDELEŽENCI

Na razpis se lahko prijavite fantje ali dekleta (15+), ki želite sodelovati pri sveti maši na Stični mladih 2019.

PRIJAVA
Prijavite se lahko preko >>> obrazca <<<

IZBOR

Med vsemi prijavljenimi bo ekipa za liturgijo izbrala sedem najboljših kandidatov po lastnem izboru: dva kandidata, ki bosta na Stični mladih brala berilo, in pet kandidatov, ki bodo brali prošnje. Z odločitvami bodo kandidati seznanjeni do konca avgusta.

RAZPISNI ROK
Rok prijave je 30. junij 2019. Ekipa za liturgijo si pridržuje pravico do podaljšanja roka, v kolikor bo to potrebno. Morebitno podaljšanje razpisa bo objavljeno na spletni strani Stične mladih.

INFORMACIJE
Blaž Zorko, voditelj ekipe za liturgijo

sticna@katoliskamladina.si s pripisom STIČNA-LITURGIJA

 

     

Objavlnjeno v Novice