PRIJAVE ZAKLJUČENE – Prijavnica za delavnico na Stični mladih 2019

Stična mladih, največje srečanje katoliške mladine v Sloveniji, bo letos potekala v soboto, 21. septembra 2019. Kot vsako leto, bo del programa namenjen delavnicam, ki jih izvajajo predstavniki različnih mladinskih in drugih organizacij, ustanov, redov, gibanj…

OPIS

Pripravljavci delavnic imajo na voljo predvidoma 90 minut (zaradi logističnih razlogov je zaželjena prilagodljivost pri časovnem okvirju delavnic, saj lahko pride do morebitnih zamud). Izvajale pa se bodo v različnih prostorih, ki so primerni za skupine od 10 do 100 udeležencev.

Letošnje geslo Stične mladih je TUKAJ SEM, ZGODI SE!

Vsebina srečanja se navezuje na poslanico papeža Frančiška in je dostopna na: POSLANICA

Želimo si, da bi bile delavnice oblikovane na način, da so vsebinsko povezane z letošnjo poslanico. Za lažje razumevanje poslanice je ekipa Stične mladih pripravila temeljno sporočilo ter ključne vsebinske poudarke. V prijavnici je potrebno utemeljiti, kako se vsebinski del posamezne delavnice povezuje z najmanj enim izmed treh poudarkov.

Sporočilo, ki ga želimo prenesti na udeležence se glasi: Mladi imamo odprto srce za Božji glas, nanj odgovorimo s pogumnim DA in služimo z vsem svojim življenjem.

Glavni poudarki so: POSLUŠATI. SPREJETI. SLUŽITI.

 

 

PRIJAVA

Prijave so zaključene.

Za prijavo delavnice je potrebno v celoti izpolniti prijavnico do 25. 04. 2019.

Po zaključku roka bo komisija Stične mladih glede na vsebinske poudarke delavnic in logistične zmožnosti srečanja Stične mladih izbrala določeno število delavnic. Prednost pri izbiri bodo imele delavnice, ki se bodo vsebinsko navezovale na poslanico Stične mladih 2019. Izbranim izvajalcem delavnic bodo predvidoma dodeljeni prostovoljci Stične mladih, ki bodo skrbeli za komunikacijo z izvajalci in bodo pomoč pri vsebinskem navezovanju delavnice na poslanico Stične mladih 2019.

Najkasneje v 15 dneh po zaključku prijavnega roka bodo sodelujoči na razpisu obveščeni ali je bila njihova delavnica sprejeta ali ne. Organizatorji Stične mladih bodo seznam izbranih delavnic objavili na www.sticna.net.

Za več informacij se lahko obrnete na sticna@katoliskamladina.si.

Objavlnjeno v Novice