Stojnice in oglasi

STOJNICE

Rok za prijavo: 15. 08. 2017

OPIS

Prijavite lahko predstavitveno ali prodajno stojnico. Letos prvič je na voljo sodelovanje na dveh prizoriščih – na dijaškem programu pri glavnem odru in na študentskem programu na travniku.

Splošni pogoj: Organizacija, ki deluje v mladinski pastorali oz. se ukvarja z mladimi katoličani. Poslanstvo in delo organizacije ne sme biti v nasprotju z vrednotami Skupnosti katoliške mladine. Vsaka organizacija bo imela na voljo svojo stojnico. V primeru velikega števila prijav si organizator pridržuje pravico, da glede na število prijav določenim organizacijam dodeli pol stojnice.

Določitev cene:

Prodajna stojnica: 70 € (za 1 stojnico)/105 € (za oba prostora, 2 stojnici), +DDV

Predstavitvena stojnica: 50 € (za 1 stojnico)/75 € (za oba prostora, 2 stojnici), +DDV

PRIJAVA

Pogoj je izpolnjena celotna prijavnica v skladu s postavljenim rokom. Po zaključku roka bo komisija Stične mladih glede na ustreznost organizacije in logistične zmožnosti srečanja Stične mladih izbrala določeno število stojnic. Cilj organizatorja je, da sprejme vse organizacije, ki ustrezajo kriteriju. Stična mladih bo najkasneje v roku 15 dni po zaključku prijavnega roka objavila seznam izbranih delavnic na www.sticna.net.

PRIJAVNICA – povezava

Za več informacij se lahko obrnete na tomaz.kavcic@sticna.net

 

 

OGLAS V BROŠURI

  • Oglas v brošuri 1/3 strani 148*65mm (49 EUR + DDV)
  • Oglas v brošuri 2/3 strani 148*130mm (119 EUR + DDV)
  • Oglas v brošuri cela stran 148*195mm (229 EUR + DDV)

SPLOŠNI POGOJI

Poslanstvo in delo organizacije ne sme biti v nasprotju z vrednotami Skupnosti katoliške mladine.

PROCES PRIJAVE

Pogoj je izpolnjena celotna prijavnica z vsemi priponkami v skladu s postavljenim rokom. Dogovor o oglasu v brošuri se sklene neposredno z marketingom Stične mladih preko martin@skam.si.

PRIJAVNICA – povezava