Stična zbor

RAZPIS IN POGOJI ZA SODELOVANJE

Organizator srečanja Stična mladih, SKAM – Skupnost katoliške mladine, objavlja razpis za izbor Stična zbora, ki bo poleg Stična benda sodeloval pri maši na Stični mladih.

UDELEŽENCI

Razpisa se lahko udeležijo mladinski mešani pevski zbori (15+) in pevci posamezniki. Zbor ali posameznik se s prijavo na razpis zaveže k polletnemu sodelovanju pri Stični mladih, potrdi udeležbo na obveznih vajah (junij in september) ter na generalni vaji pred samim dogodkom (9. 9. 2017).

ZAHTEVANI POGOJI

V celoti izpolnite elektronsko prijavnico (na dnu strani).

Dodatno lahko internetni prijavnici priložite še link do avdio/video posnetka zbora.

KRITERIJI IZBORA

Med vsemi prijavljenimi zbori bodo predstavniki organizatorjev srečanja Stična mladih izbrali okvirno 3 zbore in nekaj posameznikov, ki najbolj ustrezajo zahtevanim pogojem, navedenim zgoraj. Svoje odločitve bodo organizatorji sporočili v tednu dni po končanem razpisu.

RAZPISNI ROK

Rok prijave je 15. 5. 2017. Organizator si pridržuje pravico do podaljšanja roka, v kolikor bo menil, da je potrebno in morebitno podaljšanje razpisa objavil na spletni strani Stične mladih.

INFORMACIJE

Helena Nagode, koordinatorka Stične mladih

helena.nagode@skam.si

 

PRIJAVNICA – ZA ZBOR

 

PRIJAVNICA – ZA POSAMEZNIKE