Pesem Stične mladih

RAZPISI IN POGOJI ZA SODELOVANJE

Organizator festivala Stična mladih, SKAM – Skupnost katoliške mladine, objavlja razpis za pesem Stične mladih, na temo papeževe poslanice mladim »Velike reči mi je storil mogočni« in/ali temo Marijine hvalnice »Magnifikat«.

SODELUJOČI

Razpisa se lahko udeležijo domači ustvarjalci s skladbami, ki še niso bile javno predvajane in z besedili, ki še niso bila objavljena in uglasbena. Po končanem izboru skladb in njihovi javni objavi je javno predvajanje dovoljeno. Avtorji lahko na razpisu sodelujejo z več skladbami. S sodelovanjem v razpisu avtorji soglašajo, da se njihova dela predstavijo v okviru programa Stične mladih (na dan srečanja Stične mladih, pred ali kasneje). Za izvedbo bo poskrbel Stična bend in po potrebi v sodelovanju z zborom. Avtorji s sodelovanjem tudi dovoljujejo, da se skladbe snemajo, predvajajo in uporabljajo v radijskih in televizijskih programih, izdajajo na nosilcih zvoka ter za promocijo projekta Stične mladih. Avtorji izbranih skladb po zaključenem izboru ne morejo umakniti iz konkurence, s sodelovanjem v razpisu se strinjajo z razpisanimi pogoji.

ZAHTEVANA GRADIVA

Izpolnjena spletna prijavnica, h kateri je pripet en (1) tonski zapis skladbe (demo ali končni posnetek z vokalom) in en (1) izvod besedila pesmi z akordi/notnim zapisom.

Avtor/avtorji z oddano prijavnico soglaša-jo in zagotavlja-jo:

  1. da gre za njihovo izvirno delo in da v zvezi s tem sprejmejo vso moralno in materialno odgovornost za morebitne zahtevke tretjih oseb in škodo, ki bi jo v zvezi s tem utrpel organizator projekta Stične mladih,
  2. da je skladba še neobjavljena in ni bila kakorkoli javno predvajana;
  3. da so seznanjeni s pogoji, objavljenimi v razpisu ter se z njimi strinjajo.

KRITERIJI IZBORA

Med vsemi prijavljenimi skladbami bodo predstavniki organizatorjev projekta Stične mladih izbrali skladbo, ki bo najbolj odgovarjala sporočilu in naravi samega dogodka in jo razglasili za pesem Stične mladih 2017. V kolikor izmed zbranih skladb ne bodo prepoznali primerne, se tega izbora ne izvede.

Vsebina Stične mladih 2017 temelji na poslanici papeža Frančiška mladim, z naslovom: »Velike reči mi je storil Mogočni« (Lk 1,49).

Vse ostale skladbe, ki jih bo žirija prepoznala kot primerne, bodo predstavljene v okviru Stične mladih (v dogovoru z avtorjem, na sledeče možne načine):

  • izvedba na programih in dogodkih Stične mladih,
  • predstavitev preko spleta in v medijih,
  • drugo.

NAGRADE

Vse skladbe, ki jih bo žirija prepoznala kot primerne in kakovostno dovršene bodo nagrajene s priznanjem, podeljenim 16. 9. 2017 na srečanju Stične mladih ter simbolično nagrado organizatorja ali/ter sponzorjev.

RAZPISNI ROK

Rok prijave je 31. 5. 2017. Organizator si pridržuje pravico do podaljšanja roka, v kolikor bo menil, da je potrebno in bo morebitno podaljšanje razpisa objavil na spletni strani Stične mladih.

 

PRIJAVNICA – povezava

 

INFORMACIJE

Helena Nagode, koordinatorka Stične mladih

helena.nagode@skam.si