Soodločajte pri letošnji dobrodelni akciji

 

Sredstva, zbrana v okviru letošnje dobrodelne akcije, bomo predvidoma namenili trem organizacijam oz. pobudam:

Družinski center Sveta Gora – zasebni zavod, kjer nudijo strokovno terapevtsko pomoč za posameznike, pare, zakonce in družine ter programe za osebnostno rast v obliki raznih delavnic, tematskih predavanj, skupin ipd. Poleg tega nudijo tudi duhovne programe kot so duhovne vaje, romanja, možnost umika v tišino ipd. Več:http://www.dcsg.si )

Oskrba otrok iz smetišča s hrano v centru Akamasoa na Madagaskarju – Združenje AKAMASOA s Pedrom Opeko na čelu deluje že dvajset let. V tem času je pomagal že 350.000 družinam, največjo skrb pa namenja otrokom, katerim vsak dan redno razdeli tudi do 7000 obrokov tople hrane. Namen projekta je omogočiti revnim otrokom v centru AKAMASOA na Madagaskarju en topel obrok hrane na dan vsak dan. Več: http://www.missio.si/projekti/oskrba-otrok-madagaskar

Botrstvo v Sloveniji – Namen botrstva je zmanjšanje socialne izključenosti zaradi revščine in omogočanje boljših pogojev za otrokov zdrav razvoj, izobraževanje, odkrivanje in razvoj talentov ter s tem spodbudno preživljanje otroštva. Otrokom želimo omogočiti občutek enakovrednosti v družbi vrstnikov. Preko botrstva jim je vse pogostejše omogočeno osnovno preživetje, poleg tega pa tudi vključevanje v vse plačljive šolske dejavnosti, šolska prehrana, izvenšolske dejavnosti, organiziran prosti čas in drugo. Več: http://www.boter.si/

SOODLOČANJE PRI DOLOČANJU SREDSTEV ZA POSAMEZNO POBUDO

Denar v okviru dobrodelne akcije Stične mladih bomo zbrali v okviru prispevka za organizacijo. 20% zbranih sredstev bomo dali v ta namen. Katero organizacijo bomo podprli v kakšnem deležu, bodo določili udeleženci posebne delavnice o socialni občutljivosti na samem festivalu. Organizatorji smo izbrali zgoraj predstavljene pobude, skozi pogovor in prepoznavanje potreb, pa bo lahko vsakdo prispeval in soodločal kakšen delež sredstev komu nameniti. Povabljeni, da soodločate.

Objavlnjeno v Novice