fbpx
Back to Top

Pevski zbor

UDELEŽENCI

Razpisa se lahko udeležijo mladinski mešani pevski zbori, katerih člani so že zaključili osnovnošolsko izobraževanje (15+). Zbor se s prijavo na razpis zaveže k enoletnemu sodelovanju pri Stični mladih, potrdi udeležbo na obveznih vajah 21. 6. in 12. 9. ter na generalki pred samim dogodkom.

ZAHTEVANI POGOJI

Izpolnite elektronsko prijavnico, kjer zapišete:

  • Ime pevskega zbora
  • Ime in priimek zborovodje
  • Število članov zbora po posameznih glasovih

Dodatno lahko internetni prijavnici priložite še povezavo do avdio/video posnetka zbora.

KRITERIJI IZBORA

Med vsemi prijavljenimi zbori bodo predstavniki organizatorjev festivala Stična mladih izbrali okvirno 3 zbore, ki najbolj ustrezajo zahtevanim pogojem, navedenim zgoraj. Svoje odločitve bodo organizatorji sporočili v tednu dni po končanem razpisu.

RAZPISNI ROK

Rok prijave je podaljšan do 5. 6. 2015. Organizator si pridržuje pravico do podaljšanja roka, v kolikor bo menil, da je potrebno in morebitno podaljšanje razpisa objavil na spletni strani Stične mladih.

INFORMACIJE

nejc.kurbus@gmail.com

PRIJAVNICA

[customcontact form=25]