fbpx
Back to Top

Kateheza v pripravi na Stično mladih 2015

  poSPRAVLJENO SRCE

(Kateheza v pripravi na Stično mladih 2015)

CILJI:

 • Spoznavni cilj: seznanijo se z geslom Stične mladih 2015.
 • Doživljajski cilj: ozavesti, da je Bogu bližje z rednim osebnim delom.
 • Dejavnostni cilj: za rast in ohranjanje odnosa z Bogom si udeleženec izbere eno izmed predstavljenih oblik osebnega dela.

(10`) SREČANJE Z BOŽJO BESEDO

Voditelj povabi udeležence, da začnejo srečanje z znamenjem križa. Zatem skupini prebere odlomek iz evangelija; Mr 7, 1-8.14-15.21-23.

Vsak od udeležencev nato podeli ostalim, katera beseda ali stavek, ki ga je najbolj nagovorila, začudila, zmotila, razveselila, itd. ter morda tudi utemeljitev za to.

Ob koncu podelitve se voditelj v molitvi naglas zahvali Bogu za Božjo besedo, za navdih vsakega ter zaupanje, ki si ga je skupina izkazala. V zahvalo skupaj zmolijo Oče naš.

(3-5`) VSTOPNO MESTO

Voditelj udeležence razdeli v ekipe in jim razdeli naloge (nekaj predlogov):

 • Pometanje učilnice
 • Brisanje prahu
 • Odnesi smeti/poberejo smeti zunaj
 • Vsi skupaj si morajo nato še umiti roke (in si očistiti nohte J )

Kako pogosto moram čistiti sebe, prostore, itd?

Kako se ob tem počutim?

Koliko časa zdrži očiščena stvar do novega čiščenja?

Ali to rad počnem?

(20-25`) VSEBINA

Voditelj razdeli vsakemu udeležencu prazen list papirja ter pisalo. Vsak udeleženec na sredo svojega lista nariše srce. Znotraj srca vsak napiše, kaj nosi v svojem srcu; katere misli, osebe, odnose, želje, sanje, itd… Osredotoči naj se na dobre stvari, saj si je takšno srce zamislil naš Stvarnik.

Voditelju v pomoč pri razlagi, odlomek iz poslanice mladim papeža Frančiška za leto 2015:

Najprej moramo razumeti svetopisemski pomen besede »srce«. Za hebrejsko kulturo je srce središče čustev, misli in namenov človeške osebe. Če nas Sveto pismo uči, da Bog ne gleda na videz, temveč v srce (prim. 1 Sam 16,7), lahko rečemo tudi, da Boga moremo videti, če izhajamo iz svojega srca. Srce povzame človeško bitje v svoji celostnosti ter enosti telesa in duha, v svoji sposobnosti ljubiti in biti ljubljen.

Da bi imeli prost dostop do Boga, do njegove intimnosti in da bi ga videli – to je del Božjega načrta /…/ Ko sta moški in ženska podlegla skušnjavi in pretrgala odnos zaupnega občestva z Bogom, je v človeško zgodovino vstopil greh (prim. 1 Mz 3). Posledice so takoj opazne tudi v njunem medsebojnem odnosu, odnosu z drugimi, naravo. Posledice so dramatične! Prvotna čistost je onesnažena. Odtlej ni več mogoč neposredni dostop do Božje navzočnosti. Nastopi težnja po skrivanju, moški in ženska morata pokriti lastno nagoto. Odvzeta jima je luč, ki izhaja iz gledanja Gospoda; resničnost, ki ju obdaja, gledata s popačenim pogledom, kratkovidno. Notranji »kompas«, ki ju je vodil v iskanju sreče, izgubi svojo referenčno točko; želja po moči, posedovanju in hrepenenje po uživanju za vsako ceno ju vodijo v brezno žalosti in strahu.

Voditelj povabi udeležence, da lahko vsebino lista/notranjost srca še dopolnijo. Nato udeleženci okrog srca napišejo/narišejo vse, kar njihovo srce ogroža; največje strahove, skušnjave, slabosti, šibkosti, itd.

(po presoji voditelja lahko mladi del svojih zapisov tudi podelijo med seboj)

Naše srce ogroža greh in vse posledice izvirnega greha. S tem se od Boga oddaljujemo. Vendar pa Njegova ljubezen presega našo grešnost in šibkost. Bog želi, da smo z Njim v odnosu. Jezus je rekel množici: ”Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali (Mt 5,8). Vabi nas, da ohranjamo čisto srce.

Voditelju v pomoč pri razlagi, odlomek iz poslanice mladim papeža Frančiška za leto 2015:

Izraz »čist« – katharos je grška beseda, ki jo uporabi evangelist Matej in pomeni predvsem očiščen, jasen, prost snovi, ki onesnažujejo. /…/ V čem je torej sreča, ki izvira iz čistega srca? Če izhajamo iz seznama zlih stvari, ki naredijo človeka nečistega, kot jih je naštel Jezus, vidimo, da to vprašanje zadeva predvsem področje naših odnosov. Vsak od nas se mora naučiti ločevati to, kar more »onesnažiti« srce, si oblikovati pravo in občutljivo vest, ki je sposobna »razločevati, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno« (Rim 12,2). Če moramo pozorno varovati stvarstvo, čistost zraka, vode in hrane, moramo toliko bolj varovati to, kar je najdragocenejše: svoja srca in svoje odnose. Ta »človeška ekologija« nam bo pomagala, da bomo dihali čist zrak, ki izvira iz lepih stvari, iz prave ljubezni, iz svetosti.

(15-20`) DEJAVNOST

Kratek pogovor

Kaj zame pomeni čisto srce?

Ali vem, kdaj se moje srce ”umaže”?

Kako to občutim?

Kako živim z ljudmi okrog sebe, kakšne odnose imam z njimi?

Kako skrbim za te odnose?

Kako svoje srce ohranjati čisto?

Čistilna sredstva za srce so nam na dosegu roke. Mnogo dobrih napotkov in misli nam nakaže papež Frančišek v letošnji poslanici mladim. Vsak ima gotovo vsaj en izvod Svetega pisma, ki lahko postane “dnevnik občutkov” ali pa celo cel “ustvarjalni blok”. Lahko je pobarvan, podčrtan, polepljen, skratka zaznamovan z osebno noto uporabnika. Vsako jutro lahko v žep spravimo stavek iz Svetega pisma in se ga čez dan večkrat spomnimo, pogledamo nanj, si kaj pripišemo, meditiramo, poslušamo, kaj nam preko tega Bog govori.

Večina slovenskih cerkva je dnevno odprtih za obisk in postanek pred Gospodom. Mnogi duhovniki organizirajo adoracije, da prideš pred Boga in se “podružiš” in pogovoriš z Njim. Izpostavljeno Najsvetejše je primeren trenutek, da se umiriš v sebi in prineseš k Njemu vse kar se ti je lepega zgodilo, tisto, za kar si hvaležen, pa tudi tisto, kar te teži, ti gre na živce, te dela nemirnega in te morda skrbi.

Večkrat v dnevu lahko pomisliš na Boga. Lahko se mu v kratki molitvi zahvališ za sosedovo gospo, ki ti je pomahala iz balkona, pa za bratranca, ki je ravnokar shodil, za čudovit sončni zahod. Prosiš ga za mirno srce in jasne misli pri testu in za čim manj živčnosti na zmenku. 🙂 Povabiš ga, naj bo v vsakem trenutku dneva s teboj in tako bo celo tvoje življenje postalo ena sama molitev in hvalnica Gospodu.

Zvečer si vzameš čas, pregledaš dan, ki je za teboj, se zahvališ za vse lepo, obžaluješ slabo in se priporočiš za nočno varstvo.

(5`) POVZETEK/PREDLOGI NALOG

Voditelj povabi mlade k razmisleku, kako bi lahko učinkovito čistili svoje srce in katera ”čistilna sredstva” bi pri tem uporabili. Vsak udeleženec je povabljen, da premisli, katero sredstvo mu je najbližje, ki ga bo lahko redno uporabljal in krepil svoj odnos z Bogom.

Bog nas gleda v srce in s srcem tudi mi gledamo Njega in Nanj. Če je naše srce čisto, je ta pogled jasnejši in Bogu smo tako bližje. Bolj smo mirni in lažje plujemo po morju našega življenja. Z večjim zaupanjem se obračamo na Boga in lažje se Nanj naslonimo.

Čistilna sredstva:

 • dnevno branje Svetega pisma (naključno odprem, preberem, podčrtam, kaj me nagovori).
 • molitev (desetke) rožnega venca po namenu.
 • tedenski obisk svete maše (enkrat v tednu, poleg nedelje).
 • adoracija (odpravim se kam na vodeno adoracijo).
 • mesečna udeležba na taizejski molitvi (pogledam na spletno stran Društva SKAM in se pozanimam, kdaj in kje je naslednja).
 • češčenje Najsvetejšega (vprašam duhovnika, kdaj je v naši župniji izpostavljeno najsvetejše).
 • Vsak večer naredim eksamen (7 minutno izpraševanje vesti – odnos do Boga, odnos do sebe samega, odnos do drugih ljudi).

Voditelj povabi udeležence, da izbran način napišejo ali narišejo na stranice narisanega srca na svojih listih. Liste lahko položijo na sredo kroga za zaključni del srečanja.

(10`) ZAKLJUČEK+MOLITEV