> O Stični mladih > Organizator

Organizator

Organizacija festivala Stična mladih je s strani Medškofijskega odbora za mladino zaupana SKAM – Skupnosti katoliške mladine. 

 

skamLOGOTIP_barvniSKAM – Skupnost katoliške mladine
Jurčičev trg 2
1000 Ljubljana
www.skam.si