Organizator

Organizacija festivala Stična mladih je s strani Medškofijskega odbora za mladino zaupana SKAM – Skupnosti katoliške mladine. 

 

skamLOGOTIP_barvniSKAM – Skupnost katoliške mladine

Jurčičev trg 2

1000 Ljubljana

www.skam.si