Back to Top

Namen in vizija

Stična mladih je celoletno dogajanje v katoliški Cerkvi na Slovenskem, ki ga pripravljajo mladi za mlade.

 

Vsebinsko temelji na papeževi poslanici mladim, ki predstavlja osnovo tudi drugim dejavnostim v mladinski pastorali.

 

Osrednji dogodek je srečanje Stična mladih, ki poteka tretji vikend v septembru – letos 16. septembra. 

 

Skupaj z drugimi dogodki mladim omogoča celostno osebnostno rast, izkušnjo vere in gradi pripadnost skupnosti katoliške mladine.