> O Stični mladih > Namen in vizija

Namen in vizija

Stična mladih je celoletno dogajanje v katoliški Cerkvi na Slovenskem, ki ga pripravljajo mladi za mlade.

Vsebinsko temelji na poslanici Stične mladih, ki so jo za namene srečanja Stične mladih 2018 pripravili ustvarjalci Stične mladih s pomočjo priznanih slovenskih teologov, predstavnikov vrha RKC ter v sodelovanju s predstavniki Skupnosti katoliške mladine.

Osrednji dogodek je srečanje Stična mladih, ki poteka tretji vikend v septembru – letos 15. septembra. 

Skupaj z drugimi dogodki mladim omogoča celostno osebnostno rast, izkušnjo vere in gradi pripadnost skupnosti katoliške mladine.