fbpx
Back to Top

Razpis za delavnice na Stični mladih 2018

Stična mladih, največje srečanje katoliške mladine v Sloveniji, bo v soboto, 15. septembra 2018. Kot vsako leto, bo del programa namenjen delavnicam, ki jih izvajajo predstavniki različnih mladinskih in drugih organizacij, ustanov, redov, gibanj…

 

OPIS

Pripravljavci delavnic imajo na voljo predvidoma 90 minut, izvajale pa se bodo v različnih prostorih, ki so primerni za skupine od 10 do 100 udeležencev.

Letošnje geslo Stične mladih je »Ne boj se!« (Lk 1, 30), ki izhaja iz angelovega pozdrava Mariji, ko ji je oznanil, da bo postala Mati Božjemu sinu. Vsebina srečanja se navezuje na poslanico, ki so jo letos pripravili mladi, skupaj z različnimi teologi in poznavalci Marijine zgodbe. Poslanica je dostopna na POVEZAVI.

Želimo si, da bi bile delavnice oblikovane na način, da so vsebinsko povezane z letošnjo poslanico. Za lažje razumevanje poslanice je ekipa Stične mladih pripravila povzetek, ki vsebuje temeljno izhodišče ter tri ključne vsebinske stebre (ti izhajajo iz poslanice in so dostopne na POVEZAVI ). V prijavnici je potrebno utemeljiti, kako se vsebinski del posamezne delavnice povezuje z najmanj eno izmed treh stebrov.

 

PRIJAVA

Prijavnica je elektronska, dostopna na https://podio.com/webforms/12347491/845984.

Za prijavo delavnice je potrebno v celoti izpolniti prijavnico do 30. 05. 2018.

Po zaključku roka bo komisija Stične mladih glede na vsebinske poudarke delavnic in logistične zmožnosti srečanja Stične mladih izbrala določeno število delavnic. Prednost pri izbiri bodo imele delavnice, ki se bodo vsebinsko navezovale na poslanico Stične mladih 2018. Izbranim izvajalcem delavnic bodo predvidoma dodeljeni prostovoljci Stične mladih, ki bodo skrbeli za komunikacijo z izvajalci in bodo pomoč pri vsebinskem navezovanju delavnice na poslanico Stične mladih 2018.

Najkasneje v 15 dneh po zaključku prijavnega roka bodo sodelujoči na razpisu obveščeni ali je bila njihova delavnica sprejeta ali ne. Organizatorji Stične mladih bodo seznam izbranih delavnic objavili na www.sticna.net.

Za več informacij se lahko obrnete na nejc.povirk@gmail.com

 

 

Bi tvoj zbor pel v Stični?

Organizator narodnega srečanja Stična mladih, Društvo SKAM, objavlja razpis za izbor Stična zbora, ki bo poleg Stična banda sodeloval pri maši na dogodku Stična mladih.

UDELEŽENCI
Razpisa se lahko udeležijo mladinski mešani pevski zbori (15+) in pevci posamezniki. Zbor ali posameznik se s prijavo na razpis zaveže k enoletnemu sodelovanju pri Stični mladih, potrdi udeležbo na obveznih vajah ter na generalki pred samim dogodkom.

ZAHTEVANI POGOJI
Izpolnite elektronsko prijavnico, kjer zapišete:
• Ime pevskega zbora/ Ime posameznika
• Ime in priimek zborovodje + kontakt
• Število članov zbora po posameznih glasovih
Dodatno lahko internetni prijavnici priložite še link do avdio/video posnetka zbora.

KRITERIJI IZBORA
Med vsemi prijavljenimi zbori bodo predstavniki organizatorjev Stične mladih izbrali okvirno 3 zbore in nekaj posameznikov, ki najbolj ustrezajo zahtevanim pogojem, navedenim zgoraj. Svoje odločitve bodo organizatorji sporočili v tednu dni po končanem razpisu.

RAZPISNI ROK
Rok prijave je 15. maj 2018.

INFORMACIJE
helena.nagode@skam.si

 
Podio – CRM done right

Napiši pesem za Stično mladih 2018!

RAZPIS IN POGOJI ZA SODELOVANJE

Organizator narodnega srečanja Stična mladih, Društvo SKAM, objavlja razpis za pesem Stične mladih, na geslo: ” Ne boj se Marija, kajti našla si milost pri Bogu.” .

 

UDELEŽENCI:

Razpisa se lahko udeležijo domači ustvarjalci s skladbami, ki še niso bile predvajane in z besedili, ki še niso bila objavljena in uglasbena. Po končanem izboru skladb in njihovi javni objavi je javno predvajanje dovoljeno. Avtorji lahko na razpisu sodelujejo z več skladbami. S sodelovanjem v razpisu avtorji soglašajo, da se njihova dela predstavijo v okviru programa Stične mladih. Za izvedbo bo poskrbel Stična bend in po potrebi v sodelovanju z zborom. Avtorji s sodelovanjem dovoljujejo, da se skladbe snemajo, predvajajo in uporabljajo v radijskih in televizijskih programih, izdajajo na nosilcih zvoka, ter za promocijo projekta Stične mladih. Avtorji izbranih skladb se po zaključenem izboru ne morejo umakniti iz konkurence, s sodelovanjem v razpisu se strinjajo z razpisanimi pogoji.

 

ZAHTEVANI MATERIAL

Izpolnjena spletna prijavnica kateri je pripet 1 tonski zapis skladbe in 1 izvod besedila pesmi z akordi in notami.

Avtorji z oddano prijavnico soglašajo in zagotavljajo:

  • da gre za njihovo izvorno delo in da v zvezi s tem sprejemajo vso moralno in materialno odgovornost za morebitne zahtevke tretjih oseb in škodo, ki bi jo v zvezi s tem utrpel organizator projekta Stične mladih.
  • da je skladba še neobjavljena in ni bila kakorkoli javno predvajana.
  • da so seznanjeni s pogoji, objavljenimi v razpisu, ter se z njimi strinjajo.

 

KRITERIJI IZBORA

Med vsemi prijavljenimi skladbami bodo predstavniki organizatorjev Stične mladih izbrali skladbo, ki bo najbolj odgovarjala sporočilu in naravi samega dogodka in jo razglasili za pesem Stične mladih 2018. V kolikor izmed izbranih skladb ne bodo prepoznali primerne, se tega izbora ne izbere.

Vse ostale skladbe,  ki jih bo žirija prepoznala kot primerne, bodo predstavljene v okviru Stične mladih, na sledeče načine:

  • izvedba na programih in dogodkih Stične mladih
  • predstavitev preko spleta in v medijih

 

NAGRADE:

Vse skladbe, ki jih bo žirija prepoznala kot primerne in kakovostno dovršene bodo nagrajene s priznanjem podeljenim tretjo soboto v septembru na srečanju Stične mladih, ter simbolično nagrado organizatorja ali sponzorjev.

 

RAZPISNI ROK

Rok prijave je 12. marec 2018. Organizator si pridružuje pravico do podaljšanja roka, v kolikor bo menil, da je to potrebno. Morebitno podaljšanje razpisa bo objavil na spletni strani Stične mladih.

 

INFORMACIJE: veronika.nahtigal735@gmail.com

 
Get your free webform with Podio

Prijavi se na nogometni turnir!

Nogometno igrišče ne definira igralca. Tvoja vera te definira. Nogomet igraš, ker si blagoslovljen z darom. Si pripravljen pokazati svoj dar tudi drugim?

Če si, potem čim prej oblikuj ekipo, jo prijavi na enega izmed pred-turnirjev in se v ekipnem duhu bori za nogometni pokal Stične. Zaželeno je, da se po vseh močeh potrudite, da vas nemoralne in goljufive lastnosti človeškosti ne prevzamejo in da ohranite pravičnost, iskrenost in potrpežljivost v srcu in na igrišču.

Posamezna nogometna tekma bo potekala v skladu s pravili za futsal. Ekipa ima naenkrat na igrišču 5 igralcev (4+1), nogometni turnir pa je namenjen samo fantom.

Letos smo z prijavami ekip pohiteli, ker bomo organizirali dva predturnirja:

  • za Ljubljansko nadškofijo, ki bo potekal 21. 4. 2018 v Stični
  • za Mariborsko nadškofijo ki bo potekal 19. 5. 2018 v Mariboru.

Iz vsakega turnirja se bodo na zaključni turnir uvrstile štiri ekipe. Tako bomo dobili 8 ekip, katerim se bodo pridružile še 4 najboljše ekipe iz Salezjanske nogometne lige, tako se bo 12 najboljših ekip na Stični mladih potegovalo za pokal Stične športa 2018.
Za dodatne informacije nam pišite na turnir@sticna.net.
Get your free webform with Podio