Nabirka

Denar letošnje nabirke bomo v sodelovanju s Slovensko Karitas (program ZAupanje)

namenili šestim družinam (iz vsake slovenske škofije po ena), ki jih je gospodarska kriza
najbolj prizadela. Kdor se želi v nabirko vključiti že sedaj, je povabljen, da pošlje SMS z
besedo »UPANJE« na 1919 .

Podrobnejše informacije o sms sodelovanju najdete na: http://www.karitas.si/zaupanje/

Objavlnjeno v Novice