Adoracija in spoved

Je minilo že kar nekaj časa od tvojega pogovora z Njim? V Stični bo priložnost, da se iz oči v
oči srečaš z živim Gospodom v Najsvetejšem zakramentu. Adoracija bo potekala v opatovi
kapeli od 9.00 do 13.30. Prav tako v opatovi kapeli pa bo potekala tudi spoved. Koliko lažjega se počuti človek, ko odloži kakšno breme!

Več o tem na http://www.sticna.net/o-festivalu/adoracija-in-spoved/.

 

Objavlnjeno v Novice